Crowdlending

Crowdlending skapar möjligheten för investerare att möta låntagare för investeringar i fastighetsbranschen. Snabba beslut krävs vid vissa investeringar och modellen möjliggör att investerare mot fast avkastning kan se projektet och analysera värdet i investeringen. Då flera hundratals till och med tusentals personer investerar simultant gör det att låntagare snabbt får in kapital.

Detta är en framtida modell där man kan få stora vinster på sina investeringar. Genom att en stor massa investerar sprids även riskerna.